Hopp til hovedinnhold

Kurs for deg som jobber med insolvens

Konkursrådet holder egne kurs og bistår andre aktører med kurs i konkursrettslige tema.

Kommende kurs

Konkursrådets årlige seminar om bobehandling og rekonstruksjon finner sted 27.–28. august 2024.

Kurset vil bli arrangert på Quality Hotel Fredrikstad. På kvelden 27. august 2024 vil det være mulighet for kursdeltakere til å delta på et felles kveldsarrangement (middag på en restaurant).

Se det foreløpige programmet for kurset her.

Målgruppe og formål

Seminaret om konkursbehandling og rekonstruksjon er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer som jobber med konkursbehandling.

Foredragene holdes av rådets medlemmer, i tillegg til inviterte foredragsholdere fra Brønnøysundregistrene og Nav lønnsgaranti.

Formålet med seminaret er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandlingen. Seminaret gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller. Rekonstruksjon av foretak vil også være et tema på seminaret.

Påmelding og pris

Påmelding til grunnkurs i Fredrikstad (følg lenken for å melde deg på)

Etter at påmeldingen er mottatt vil du få en bekreftelse på påmelding og utstedt faktura.

Kurset koster 2.100 kroner per person for offentlig ansatte og 3.100 kroner for privat ansatte. Dette inkluderer kurs, kursmateriell tilsendt på e-post og lunch to dager. Deltakelse på kveldsarrangementet koster i tillegg 800,- kroner per person.

Påmeldingsfristen er 27. juni 2024.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende og at refusjon ikke kan påregnes. Det vil være plass til om lag 80 kursdeltakere.

Hotell- og reiseutgifter

Eventuelle hotell- og reiseutgifter må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på hotellet – Quality Hotel Fredrikstad – med rabattkoden «SIVILRETT» som kan benyttes frem til 27. juni 2024.

Kursbevis

Det vil bli utarbeidet et kursbevis i etterkant av kurset som kan brukes som dokumentasjon til egenrapportering av etterutdanning for advokater til Advokatforeningen.

Spørsmål

Ta kontakt med Konkursrådets sekretariat på e-post konkursradet@sivilrett.no eller telefon 22 99 13 67.