Hopp til hovedinnhold

Malene er sortert etter kategoriene Bostyrer, Boregnskap, Fordringshavere og Diverse.

Maler for bostyrer

Mal i word-/odp-formatMal i pdf-formatBeskrivelse

Bostyrers oppsigelse (brevmal)

Bostyrers oppsigelse (brevmal)_PDFBostyrers oppsigelse til ansatte
Bostyrers orienteringsbrev til kreditorutvalg (brevmal)Bostyrers orienteringsbrev til kreditorutvalg (brevmal)_PDFOrienteringsbrev til kreditorutvalg der dette er oppnevnt
Forespørsel fra bostyrer til Regnskapsfører (brevmal)Forespørsel fra bostyrer til Regnskapsfører (brevmal)_PDFOpplysningene har boet krav på å få vederlagsfritt, men kan ikke kreve at regnskapsfører eller revisor foretar vurderinger på bakgrunn av disse opplysningene.
Forespørsel fra bostyrer til Revisor (brevmal)Forespørsel fra bostyrer til Revisor (brevmal)_PDFOpplysningene har boet krav på å få vederlagsfritt, men kan ikke kreve at regnskapsfører eller revisor foretar vurderinger på bakgrunn av disse opplysningene.
Mal for registreringsforretning
Innberetning av straffbare forhold - gjelder kun Oslo (skjema)Innberetning av straffbare forhold - gjelder kun Oslo (skjema)_PDF
Til politiet (skjema)Til politiet (skjema)_PDFSkjema for utfylling av opplysninger til politiet
Til politiet (gjelder kun Oslo) (skjema)Til politiet (gjelder kun Oslo) (skjema)_PDFKonkursinnberetning til påtalemyndigheten

Maler for boregnskap

Mal i word-/odp-formatMal i pdf-format
Eksempel boregnskap, bokføring, kontoplan mv (eksempel)Eksempel boregnskap, bokføring, kontoplan mv (eksempel)_PDF
Eksempel boregnskap, note 1 i boregnskap hvor bobehandling ikke er avsluttet (skjema)Eksempel boregnskap, note 1 i boregnskap hvor bobehandling ikke er avsluttet (skjema)_PDF
Mal for boregnskap, bokføring, kontoplan mv (eksempel)Mal for boregnskap, bokføring, kontoplan mv (eksempel)_PDF
Revisjonsberetning - Sluttregnskap ved konkurs (eksempel)Revisjonsberetning - Sluttregnskap ved konkurs (eksempel)_PDF
Revisjonsberetning, Boregnskap ved konkurs (eksempel)Revisjonsberetning, Boregnskap ved konkurs (eksempel)_PDF
Revisorbekreftelse på avsluttende utbetaling (eksempel)Revisorbekreftelse på avsluttende utbetaling (eksempel)_PDF


Maler for fordringshavere

Avholdelse av utleggsforretning, begjæring om utlegg, fordringsanmeldelse, forliksklage og innbetalingskrav/utlegg: Vi henviser til Namsmannens nettsider om forliksråd for veiledning.

Mal i word-/odp-formatMal i pdf-formatBeskrivelse
Konkursbegjæring (brevmal)Konkursbegjæring (brevmal)_PDFTil tingretten ved resultatløs utleggsforretning
Konkursbegjæring (brevmal)Konkursbegjæring (brevmal)_PDFTil tingretten ved utestående lønn, kkl. § 63
Konkursvarsel (brevmal)Konkursvarsel (brevmal)_PDFkkl § 63, 2. ledd
Kravbrev (brevmal)Kravbrev (brevmal)_PDFved utestående lønn
Registration of claim (skjema)Registration of claim (skjema)_PDFRegistration of claim against bankruptcy estate


Diverse maler

Mal i word-/odp-formatMal i pdf-formatBeskrivelse
Oppbudsbegjæring for aksjeselskapOppbudsbegjæring for aksjeselskap (skjema fra Oslo tingrett)_PDFBenyttes av aksjeselskap for å begjære seg selv konkurs.
Oppbudsbegjæring for ansvarlige selskap (skjema)Oppbudsbegjæring for ansvarlige selskap (skjema)_PDFBenyttes av ansvarlig selskap (ANS og DA) for å begjære seg selv konkurs.
Oppbudsbegjæring for NUF (skjema fra Oslo tingrett)_PDFBenyttes av utenlands selskap med norskregistrert filial (NUF) for å begjære seg selv konkurs.
Oppbudsbegjæring for enkeltmannsforetak (skjema)Oppbudsbegjæring for enkeltmannsforetak (skjema)_PDFBenyttes av enkeltperson for å begjære seg selv konkurs.