Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss rundt fullmakter og vergemål

Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet og behandler saker om beslutningsstøtte som for eksempel vergemål og fremtidsfullmakt i første instans. Sivilrettsforvaltningen er sentral vergemålsmyndighet og har et overordnet ansvar for spørsmål som dreier seg om beslutningsstøtte.

Statsforvalteren

Det er statsforvalteren som avgjør søknader om vergemål, rekrutterer og lærer opp verger, utformer mandatet for vergeoppdragene og fører tilsyn med vergene. Videre forvalter statsforvalteren vergehavernes midler og stadfester fremtidsfullmakter. Det er også statsforvalterens oppgave å veilede publikum.

Har du spørsmål relatert til vergemål, er det din lokale statsforvalter som skal kontaktes. Det er et eget skjema for generelle henvendelser til statsforvalteren.

Gjelder henvendelsen din et konkret tilfelle, f.eks. begjæring om vergemål eller søknad om vergegodgjørelse m.fl., kan øvrige skjema benyttes.

StatsforvalterTelefonBesøksadressePostadresseE-post
Oslo og Viken69 24 70 00

Holberg terrasse,
Stensberggata 27
Oslo

Dr. Hansteinsgate 9,
(DBC - Drammen stasjon Business Centre)
Drammen

Vogts gate 17, 1532 Moss

Postboks 325
1502 Moss
sfovpost@statsforvalteren.no
Innlandet62 55 10 02

Statens hus
Gudbrandsdalsvegen 186
2619 Lillehammer

Statens hus, Parkgata 36 2317 Hamar

Postboks 987
2604 Lillehammer
sfinpost@statsforvalteren.no
Vestfold og Telemark33 37 10 00

Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg

PB 2076
3103 Tønsberg
sfvtpost@statsforvalteren.no
Agder37 01 75 00

Fløyveien 14
Arendal

PB 504
4804 Arendal
sfagpost@statsforvalteren.no
Rogaland51 56 87 00Lagårdsveien 44
4010 Stavanger
PB 59
4001 Stavanger
sfropost@statsforvalteren.no
Vestland55 57 23 00
(telefontid mandag-onsdag kl 12:00-14:00)

Njøsavegen 2
Leikanger

Solheimsgaten 13,
Bergen

Postboks 7310, 5020 Bergen

sfvlpost@statsforvalteren.no

Møre og Romsdal71 25 84 00Julsundveien 9
Molde
PB 2520
6404 Molde
sfmrpost@statsforvalteren.no
Trøndelag74 16 83 00

Statens hus
Prinsens gate 1
Trondheim

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer

PB 2600
7734 Steinkjer
sftlpost@statsforvalteren.no
Nordland75 53 15 00Fritjof Nansens vei 11
8003 Bodø
PB 1405
8002 Bodø
sfnopost@statsforvalteren.no
Troms og Finnmark78 95 03 00

Fylkeshuset
Strandvegen 13
Tromsø


Grensen 7
Vadsø


PB 700
9815 Vadsø
sftfpost@statsforvalteren.no

Sivilrettsforvaltningen

Statens sivilrettsforvaltning (Sivilrettsforvaltningen) er et direktorat under Justis- og beredskapsdepartementet i tillegg til å saksbehandle klagesaker, også utarbeider rundskriv og retningslinjer for å bidra til lik praktisering av lovbestemmelsene og å gjøre vurderinger av utviklingen på vergemålsområdet og gi anbefalinger om behov for regelendringer. Kapitalforvaltning er en sentral del av vergemålsordningen og Sivilrettsforvaltningen iverksetter tiltak som innebærer at statsforvalternes kontroll av vergeregnskap er forsvarlig, og at kapitalforvaltningen er sikker.

Sivilrettsforvaltningen er også etatsstyrer for statsforvalterne blant annet når det gjelder beslutningsstøtte, og skal derfor fastsette mål og sikre at målkrav og instrukser blir fulgt.

Du kan kontakte Sivilrettsforvaltningen blant annet for spørsmål knyttet til klagesaker.

Nettsider om beslutningsstøtte

For spørsmål knyttet til disse nettsidene, kan du henvende deg til redaksjon@vergemal.no.