Hopp til hovedinnhold

Lønnsgarantiordningen - Konkursrådets høringsuttalelse

Høringsuttalelsen kommer som følge av implementeringen av endringsdirektiv 2002/74/EC om vern av abeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens. Konkursrådet mener at dagens regelverk, der daglig leder, styremedlemmer og tillitsmenn i sammenslutninger og stiftelser ikke har rettigheter etter lønnsgarantiordningen, i visse tilfelle kan få urimelige utfall. Konkursrådet støtter derfor at det åpnes opp for at også disse kan få lønnsgarantidekning. Det påpekes at det i tillegg til å være en beløpsgrense på 2G for dekning etter lønnsgarantiordningen, bør settes begrensninger for restbeløpets prioritet. Konkursrådet går inn for en løsning hvor daglig leder får dekket inntil 2G av lønnsgarantien, og overskytende lønnskrav blir uprioritert fordring i boet.