Hopp til hovedinnhold

Anbefalinger til konkursbehandling

Huskelister

Uttalelser om konkrete tema

Uttalelsene gjelder for det tidspunktet de ble publisert og blir ikke ajourført i etterkant.

2017

2016

2015

2012

  • Høringsuttalelse om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter
  • Høringsuttalelse NOU 2011:19 Ny våpenlov. Gjennomgang av nåværende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov
  • Høringsuttalelse om offentlige kunngjøringer

2011

  • Høringsuttalelse om norsk internasjonal insolvensrett
  • Høringsuttalelse: Forslag til endringer i energiloven og enkelte andre lover
  • Høringsuttalelse: Høringsnotat om endringer i gjeldsordningsloven
  • Høringsuttalelse - utredning om forenkling og modernisering av aksjeloven

2010

2009

2008

2005

2004

2003

-2002

Innspill

2024

Annet