Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 13 - Forsikring av ansvar for medlemmer av kreditorutvalget

Vedtatt av Konkursrådet 27. mars 1998. Oppdatert 1.1.2000.

FORSIKRING AV ANSVAR FOR MEDLEMMER AV KREDITORUTVALGET

Etter konkurslovens § 87 skal bobestyreren være sikret for sitt mulige ansvar som bobestyrer. Forsikringen skal skje gjennom en ordning godkjent av departementet.

Også kreditorutvalget har ansvar for forvaltningen av boene, jfr konkurslovens § 85. Medlemmene av kreditorutvalget kan derfor også komme i ansvar. De er imidlertid ikke pålagt å tegne forsikring, og det har variert fra tingrett til tingrett om forsikring har blitt tegnet. Muligheten for å komme i ansvar har imidlertid i mange tilfeller vært blant de faktorer som har gjort det vanskelig å få medlemmer i kreditorutvalgene.

Etter initiativ fra bl.a. Konkursrådet tilbys samtlige tingretter nå "kombinert bostyreforsikring" som dekker ansvar for alle medlemmene av bostyret, det vil si både bobestyrer og medlemmene av kreditorutvalget. Denne forsikringsordningen er ment å erstatte de generalpoliser som det idag er inngått avtaler om mellom assuranseselskapet og tingrettene. Konkursrådet mener det er behov for utvidelsen av forsikringsordningen og vil anbefale dette som en praktisk måte å sikre medlemmene av kreditorutvalget mot ansvar. En må imidlertid merke seg hva forsikringsdekningen omfatter og hva som er unntatt. Polisen er omtalt i artikkelen "Kombinert bostyreforsikring".