Hopp til hovedinnhold

Stipend

Konkursrådet deler hvert semester ut stipendier à kr. 7 000,- til studenter som skal skrive masteroppgave på Juridisk fakultet. Temaet for oppgaven må ha relevans til Konkursrådets arbeid.

Vi har følgende forslag til emner:

 • Domstolens ansvar ved konkursbobehandling
 • Fordringsprøvelse i konkursbo
 • Konkursbegjæringer på grunnlag av omtvistede krav
 • Skiftesamlingens rettslige stilling og kompetanse
 • Innberetning av revisor til Kredittilsynet etter konkursloven § 122a
 • Emner innenfor straffelovens gjeldskapittel
 • Hvilke subjekter kan bli straffansvarlige for straffbare forhold begått i tilknytning til skyldnerens virksomhet?
 • Emner innenfor området konkurs og skatt
 • Emner innenfor området konkurs og merverdiavgift
 • Hvilke rettsvirkninger har en utenlandsk konkurs i Norge?
 • Hvor kan en internasjonal virksomhet slås konkurs?
 • Lønnsgarantiordningen i EØS-perspektiv
 • Konkursboers ansvar etter forurensningsloven
 • Dataprogrammers stilling i konkurs
 • Beslag i skyldnerens epost
 • Rettslige problemer ved konkurs hos firmaer som driver nettsteder
 • Lisensavtalers stilling i konkurs
 • Factoringpant og konkurs
 • Årsakssammenheng mellom ansvarsutløsende begivenhet og lidt tap ved ansvar for revisor
 • Debitors avtaler under gjeldsforhandling
 • Offentlig administrasjon av finansinstitusjoner

De fleste forslagene må defineres nærmere. Andre aktuelle emner finnes blant annet i Juridisk fakultets emnebank.

Studentene må selv sørge for å få emnet godkjent på et av instituttene ved Juridisk fakultet. Veiledning forutsettes gitt av en lærer på fakultetet. Konkursrådet forbeholder seg retten til å publisere oppgaven på sine nettsider.

En kort søknad sendes til:

Konkursrådets sekretariat

e-post til konkursradet@sivilrett.no

eller post:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Søknaden må inneholde:

 • navn og adresse
 • emnet for oppgaven (kan evt. presiseres/omformuleres senere)
 • karakterutskrift
 • opplysninger om evt. relevant praksis


Søknadsfrist er henholdsvis 1. juni og 15. november hvert år.

Masteroppgaver

Se gjerne også tidligere studentoppgaver om konkurs.